BSO/TSO/IKC

Op MeerWaarde werken we met een continurooster, dus tussen de middag lunchen de kinderen op school. Voor de opvang voor en na school werken we nauw samen met kinderopvangorganisatie Junis.

DSC03311

Junis heeft een kinderdagverblijf en een peuteropvang in ons schoolgebouw aan de Margrietstraat. De pedagogische medewerkers van Junis en de leerkrachten van MeerWaarde zorgen er samen voor dat kinderen een prettige overstap van de opvang naar de school kunnen maken.

Ook verzorgt Junis voor- en naschoolse opvang. De opvangtijden sluiten aan op de schooltijden. Aan de Margrietstraat zit BSO Het Kasteel, groep Lancelot voor kinderen van 4 en 5 jaar. Op onze locatie aan het Artesiaplantsoen zit BSO Buitenplaats onderverdeeld in 2 groepen. Groep Merlijn voor kinderen van 6 en 7 jaar en groep Koning Arthur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Meer informatie over Junis vindt u op de website van Junis.

MorgenWijzer en Junis onderzoeken de mogelijkheden om op termijn een (integraal) Kindcentrum in Koudekerk aan den Rijn in te richten.

Illustratie in footer