Voor het eerst naar onze school

Of je nu als kleuter bij ons binnenkomt of in één van de andere groepen, we besteden graag aandacht aan elke nieuwe leerling om te zorgen voor een fijne plek op school.

Naar huis Rank4

Kennismaken met u en uw kind begint tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding door onze school. Vervolgens kunt u uw kind inschrijven met het formulier dat u tijdens het gesprek van ons krijgt. Daarna volgt de intake en de plaatsing. Meer informatie leest u bij Kennismaken en Aanmelden.

Wanneer de plaatsing helemaal rond is, zorgen we ervoor dat uw kind vast een beetje bij ons kan wennen.

Kleuters

Wanneer uw kind op onze school is geplaatst, maken we afspraken om uw kind vast een beetje te laten wennen in de nieuwe omgeving. We werken met een wenperiode van vijf (halve) dagen. Omdat de kleutergroepen naar het eind van het schooljaar vol lopen, kan het zijn dat we vanaf 1 juni geen wenafspraken meer maken voor de zomervakantie. De wenperiode start dan in het nieuwe schooljaar. In de laatste twee weken voor de zomervakantie worden geen kennismakingsgesprekken meer gevoerd en intakes gedaan.

Wilt u meer weten over ons onderwijs in groep 1 en 2? Leest u dan verder bij Onze school > Ons onderwijs.

Wisselen van school (zij-instromers)

Instromen van kinderen die van een andere basisschool komen gebeurt altijd in overleg met de ouders ,de school van herkomst en met ons. Er is altijd toestemming van beide directies voor nodig. De leerkracht van de school van herkomst maakt een onderwijskundig rapport, waarvan één exemplaar aan de ouders wordt meegegeven om aan de nieuwe school te overhandigen. In de laatste twee weken voor de zomervakantie worden geen intakes meer gedaan.

Voor kinderen die tussentijds instromen in groep 3 t/m 8 wordt afgesproken wanneer kinderen komen kennismaken. Er zal altijd een overdracht plaatsvinden van de school waar het kind vandaan komt.

Wilt u meer weten over ons onderwijs in groep 3 t/m 8? Leest u dan verder bij Onze school > Ons onderwijs.

Illustratie in footer