Ondersteuning

Niet iedereen leert op dezelfde manier; soms heeft een kind iets anders nodig om tot leren te komen. Daarom zorgen we voor variatie in ons onderwijs en extra ondersteuning voor de kinderen die dat nodig hebben.

Samenwerken Rank2
ondersteuning

Basisondersteuning door de school

Voor de leerlingen die iets extra’s nodig hebben, werken we bij MeerWaarde met een leerplein. Hier is extra begeleiding in de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Leerlingen kunnen hun eigen leerlijn volgen voor de vakken waarvoor dat nodig is.

Ook kennen we de Groeiklas, met verrijkende en verdiepende opdrachten, voor kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast zijn we op MeerWaarde bezig met het voorbereiden van een Klusklas, voor kinderen die juist beter tot ontwikkelen komen als er meer aandacht is voor het werken en leren met de handen.

Wanneer er zorg is voor een leerling, komt de intern begeleider in actie. Zij bespreekt met de leerkracht en de ouders wat er nodig is om de leerling te helpen. Verder is er binnen de muren van de school extra expertise in de personen van de taal- en rekenspecialisten, een gedragsspecialist en een didactisch coach. Onze specialisten werken nauw samen met collega’s van andere scholen binnen MorgenWijzer om de kennis binnen de school actueel te houden.

Ondersteuningsteam

Wanneer een leerling meer zorg op maat nodig heeft, maken we gebruik van de expertise in het MorgenWijzer brede ondersteuningsteam. Hierin zitten orthopedagogen, gedragsspecialisten (o.a. op het gebied van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie), kindercoaches en ondersteuners op het gebied van Passend Onderwijs. Zij doen onderzoek en geven advies, denken mee in het proces en/of bieden praktische hulp.

Externe expertise

De buitenste cirkel bevat de expertise die niet binnen MorgenWijzer voorhanden is en waar nodig wordt ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, taalklas, enzovoort).

Passend Onderwijs

MeerWaarde is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband heeft iedere school een aanbod voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. Gezamenlijk zorgen de scholen ervoor dat kinderen in de regio die dat nodig hebben, de extra ondersteuning krijgen die passen bij hun ontwikkelingsbehoefte, m.a.w. Passend Onderwijs.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek heeft een oudersteunpunt. Meer hierover leest u op de website.

Illustratie in footer