Ons onderwijs

Ons onderwijs is gericht op sociale interactie, oplossend vermogen en zelfstandigheid. We werken in duidelijke structuren. Dat geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid.

Samenwerken Rank 3

Groepen op school

Bij ons op school hebben we zowel combinatiegroepen als jaarklassen. In de kleuterbouw kiezen we bewust voor een combinatie van de groepen 1 en 2. We geloven dat jonge kinderen kunnen leren van oudere kinderen en vice versa. Deze interactie tussen verschillende leeftijdsgroepen bevordert hun ontwikkeling en zorgt voor een dynamische leeromgeving.

Voor de hogere groepen geven we de voorkeur aan jaarklassen. In situaties waarin het aantal leerlingen dit niet toelaat, kiezen we voor combinatiegroepen. Ook in combinatiegroepen zorgen wij voor differentiatie en onderwijs op maat, zodat elk kind de nodige ondersteuning en uitdaging krijgt.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Ons kleuteronderwijs is gebaseerd op spelend leren met zowel leerkrachtgestuurde activiteiten als vrij spel. We gebruiken thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Zo stimuleren we hun nieuwsgierigheid en creativiteit. We halen onze inspiratie uit bronnen zoals de Kleuteruniversiteit.

Onze aanpak bevordert sociale interactie, probleemoplossende vaardigheden en zelfstandigheid. We creƫren een stimulerende leeromgeving voor kleuters om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied, met als doel een levenslange liefde voor leren en een sterke basis voor de toekomst.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vanaf groep 3 werken we met een duidelijke, herkenbare structuur. De ochtend staat in het teken van de kernvakken (taal, rekenen, lezen en spelling). In de middagen komen creatieve vakken

en zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) aan bod.

Illustratie in footer