Schooltijden

Bij ons gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 op dezelfde tijd naar school: van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag werken we met een continurooster. De kinderen houden dan hun lunchpauze op school. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur.

Naar huis Rank2

Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen op school. Omdat we met een continurooster werken, is er geen aparte tussenschoolse opvang.

Schooltijden


Ochtend Middag
Maandag
8.30 - 12.00 12.00 - 14.30 uur
Dinsdag8.30 - 12.00 12.00 - 14.30 uur
Woensdag8.30 - 12.30
Donderdag8.30 - 12.00 12.00 - 14.30 uur
Vrijdag8.30 - 12.30

Gymrooster

Maandag, dinsdag en donderdag

Illustratie in footer