Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor MeerWaarde door middel van het aanmeldformulier dat u bij de kennismaking van ons krijgt. Op basis van de informatie die u ons geeft, zorgen wij voor een passende plek voor uw kind.

Maatjes Rijn

U mag uw kind vanaf drie jaar aanmelden, tot minimaal 10 weken voordat uw kind vier jaar is. Voor onze planning vinden we het heel prettig als dit tijdig doet. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, krijgt u na inschrijving een officiƫle bevestiging. Zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een uitnodigingsmail met het verzoek om wenafspraken voor uw kind te maken.

Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind, vanwege de leerplicht, verplicht om naar school te gaan. Wilt u meer weten over de leerplicht in Nederland kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Het aanmelden van kinderen die van een andere basisschool komen gebeurt altijd in overleg met de ouders, de school van herkomst en met ons. Er is toestemming van beide directies nodig.

Aannamebeleid

MeerWaarde werkt met een aannamebeleid waarin we streven naar een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Jaarlijks benoemen we de groepen waar op grond van ons aannamebeleid geen ruimte meer is voor zij-instromers. Ouders die toch contact opnemen, verwijzen we naar de dichtstbijzijnde school. Als daar ook geen ruimte meer is, gaan we onderling met de scholen in overleg om te bepalen welke school de beste omstandigheden heeft voor het plaatsen van de leerling.

MeerWaarde geeft voorrang aan broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten. Op dit moment is er een wachtlijst voor groep 3.

Aanvragen inschrijfformulier

Vraag het inschrijfformulier alleen aan wanneer er een kennismaking heeft plaatsgevonden of als u al een kind op SWS MeerWaarde heeft.

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring pagina voor meer informatie.

Zorgplicht

Binnen het Passend Onderwijs heeft iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan.

Vervolgens gaan we op zoek naar een passende plaats voor uw kind, op onze school of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze plaats moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in overleg met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op onze school tot er een passende school is gevonden.
Aanmeldingen die binnen twee weken voor de zomervakantie binnenkomen, nemen we na de zomervakantie in behandeling.

Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte het aanbod van onze school overstijgt, kan het kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.

Illustratie in footer