Resultaten

Wij volgen nauwgezet de vorderingen van onze leerlingen en brengen ieder jaar verslag uit over de behaalde resultaten op onze school.

Portfoliogesprek Rank 3

De resultaten van MeerWaarde worden jaarlijks gepubliceerd op Scholen op de Kaart. Vanwege de fusie van de Rank en de Rijnschans op 1 augustus 2023 kunnen er nog geen resultaten van MeerWaarde gepubliceerd worden. Vooralsnog kunt u de gegevens van de beide scholen afzonderlijk raadplegen. In de komende jaren kunnen deze cijfers worden samengevoegd tot één weergave voor MeerWaarde.

Bij Scholen op de kaart vindt u onder MeerWaarde de samengevoegde resultaten van de Rijnschans en de Rank

Illustratie in footer