Waar staan wij voor?

Een stevige basis voor elke leerling, leren in het vertrouwen dat je bij ons jezelf mag zijn, dat is belangrijk bij MeerWaarde. Als samenwerkingsschool vinden we het een verrijking om te kunnen leren van elkaars perspectief.

Leerplein Rank 7

Missie en visie

Wij geven elke leerling een stevige basis, om in zijn verdere leven succesvol te kunnen zijn. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om kinderen te leren over zichzelf, nieuwsgierig te zijn naar de ander en de wereld om hen heen. Wij geloven dat kinderen, in al hun diversiteit, leren van en met elkaar en dat de basisschool een plek is waar je kunt oefenen, mag ontdekken wat jou enthousiast maakt en wat je belangrijk vindt in het leven.

Op onze school leer je in het vertrouwen dat je jezelf mag zijn, dat je gezien en gehoord wordt. En in het vertrouwen dat iederéén het waard is om gezien en gehoord te worden. Omdat we allemaal verschillend zijn, kunnen we veel van elkaar leren. Wij zoeken naar mogelijkheden om samen te leren, zowel voor onze leerlingen, als voor onze professionals. Dat draagt bij aan ‘leren met plezier’.

Wij staan voor duidelijkheid; voorspelbaarheid geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van elkaar.

Onze waarden

liggende bol of bootje

Een stevige basis
Wij geven elke leerling een stevige basis, om in zijn verdere leven succesvol te kunnen zijn. Dat zorgt voor kansengelijkheid

groene regenboog

Samenwerken - verbinding
Wij hechten aan kleinschaligheid. Dat betekent dat we elkaar kennen en samen leren en spelen. Leerlingen zoeken bij ons actief de verbinding met elkaar.

klavertje geel

Nieuwsgierig
We zijn zuinig op de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben. We laten onze leerlingen leren door te onderzoeken en te ontdekken. Zo blijven zij zich ontwikkelen, daar ben je nooit klaar mee.

lilac praatwolkje

Eigenaarschap
Wij leren onze leerlingen de regie te nemen over hún eigen ontwikkeling, stap voor stap, op een manier die bij hen past.

Identiteit

MeerWaarde is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat we vanuit onze beide achtergronden de dingen meenemen waar we trots op zijn en die samenbrengen. We hebben een open blik, zijn nieuwsgierig naar elkaar en zien het als een verrijking om te kunnen leren van elkaars perspectief.

We beginnen de dag met rituelen en hebben aandacht voor hoe de leerling op school komt. Er is een vakleerkracht Levensbeschouwing. Via de methode Kleur op school brengen wij onze leerlingen in aanraking met verschillende levensbeschouwelijke invalshoeken. We vertellen spiegelverhalen en gaan daarover met de groep in gesprek. Kerst en Pasen blijven hun plek vinden in de school, maar er is ook ruimte voor andere feesten.

Alles is erop gericht om kinderen uit te dagen na te denken en zelf een mening te vormen.

Illustratie in footer