Schoolplan

Omdat MeerWaarde op 1 augustus 2023 door een fusie is ontstaan, houden we ons schoolplan opnieuw tegen het licht. In het voorjaar van 2024 wordt het plan voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

Illustratie in footer