Naar het voorgezet onderwijs

In groep 8 maken onze leerlingen de keuze voor een middelbare school. Met het advies dat wij als school geven, helpen wij onze leerlingen deze keuze zo goed mogelijk te maken.

Lezen Rijn

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een leerling een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Een commissie van leerkrachten groep (6), 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies.

Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

 • Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6
 • Resultaten methode gebonden toetsen
 • Sociaal emotionele vaardigheden
 • Werkhouding, motivatie en gedrag
 • Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs
 • Huiswerkattitude

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel). De mogelijke schooladviezen zijn

 • pro;
 • vmbo-bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb
 • vmbo k/vmbo gt-tl
 • vmbo gt-tl
 • vmbo gt-tl/ havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

In groep 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies. In januari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit, krijgt de leerling zijn of haar schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook de leerling bij aanwezig is. In februari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit maakt de leerling een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart.

Illustratie in footer