Vakantie, ziekte en verlof

MeerWaarde valt voor de vakanties onder regio Midden. Vrij vragen buiten de schoolvakanties om is aan strikte regels gebonden. We vragen u om hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

Ontdekken Rijn5

Vakantierooster

Vakantie en vrije dagen Van Tot en met
Herfstvakantie 14 oktober 2023 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 07 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 25 februari 2024
Paasvakantie 29 maart 2024 01 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 12 mei 2024
Koningsdag 27 april valt in meivakantie
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024 valt in meivakantie
Pinksteren 20 mei 2024 -
Zomervakantie 13 juli 2024 25 augustus 2024

Studiedagen

De school is gesloten op de volgende dagen i.v.m. studiedagen voor de leerkrachten:

  • maandag 23 oktober
  • woensdag 8 november
  • dinsdag 6 februari
  • donderdag 13 juni
  • vrijdag 5 juli

Ziekte

Wanneer een kind ziek is, vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden via het ouderportaal.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is aan regels gebonden. U vraagt hiervoor toestemming aan de directeur. In het ouderportaal vindt u een formulier voor het aanvragen van verlof. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Illustratie in footer